ఓల్గా నుంచి గంగకు…

October 14, 2016
విస్తృత ప్రాతిపదికమీద రచనల్ని మౌలికంగా రెండు విధాలుగా విభజించి చూడవచ్చు. మొదటి రకం కల్పితాలు. రెండవ రకం వాస్తవాలు.  ఈ రెండు కలగలసిన ర...Read More

మ్యూజిక్‌ డైస్‌

October 14, 2016
”ఆనకట్టలు ఆధునిక దేవాలయాలు” అన్నారు నెహ్రు. అయితే ఇప్పుడు అవే ఆనకట్టలు శవాల దిబ్బలకు నిలయాలవుతున్నాయి.   అభివృద్ధి పేరుతో కట్టిన ఆనకట్టల వ...Read More

టు కిల్‌ ఎ మాకింగ్‌ బర్డ్‌ – హార్పర్‌ లీ

October 14, 2016
అమెరికాలోని నీగ్రో జాతి వారి పట్ల శతాబ్దాల కాలం నుండి శ్వేత జాతీయులు జరుపుతున్న అత్యాచారాలని ఖండిస్తూ అనేక నవలలు వచ్చాయి.  ‘అంకుల్‌ టాంస్‌...Read More

స్వాప్నికుడి మరణం

October 14, 2016
2016, జనవరి , 17… జీవనదిలా ప్రవహించిన 26 సం || ల రోహిత్‌ వేముల ఈ లోకాన్ని శాశ్వతంగా వీడి చరిత్రలో చెరగని అధ్యాయం లిఖించిన రోజు. హైదరాబాద్...Read More