చిరు మొలక

March 29, 2017
ఓ లేలేత మొలక విచ్చుకునే సుందరదృశ్యం కోసం ఒక చిలక పచ్చని వానని నీ దోసిలి నుండి విముక్తి చెయ్యమని నీతో ముఖాముఖిగా కూర్చుందామని అనుకుంటానా ...Read More

పసి నవ్వు

March 28, 2017
బయటి నుండి భద్రంగా తెచ్చుకున్న కలవరాలన్నీ చుట్టూరా పరుచుకున్నప్పుడు  గుండె చేస్తున్న గలాటాను వింటూ మసక బారిన కనుపాపల తేమ రాతల్లో నుండి ఎ...Read More

ఒక నేస్తం

March 28, 2017
తనని చూస్తే చాలు వలసపోదామనుకున్న ధైర్యానికీ ధైర్యం వచ్చేస్తుంది నిరాసక్తతా వృత్తాన్ని దాటి జీవితాన్ని వెదుక్కునే మొదటి అడుగుకి ప్రేరణ అంకు...Read More

రేపటి వాస్తవం

March 28, 2017
యుగాల అణచివేతపై నడిచే ధిక్కారమై మనసు స్పర్శ చల్లనైన చోట మమకారమై  ఇప్పుడు ఆమె తనకు తాను మెరుపుగా వెలిగించుకునే దీపం తరతరాల నిద్రని తట్టి...Read More

సముద్రం అంచుల్లో

March 20, 2017
నువ్వొదిలెళ్ళిన నా ఊపిరి  కోసం... ఇదిగో ఇలా కూర్చున్నా సముద్రం ఎదుట. ఇటు చూడు అలలు ఎలా ఎగిసి పడుతున్నాయో. నావేపు వస్తున్న ప్రతీ అలనీ...Read More