ఏమయ్యా అక్షయ్…

January 01, 2018
ఏమయ్యా అక్షయ్… భలేవాడివే నువ్వు ! గుంపులు గుంపులుగా విలన్లూ, విశ్వపు భారం మొత్తాన్ని తమ భుజం మీద మీద మోసే హీరోలూ… తిరుగాడే వెండితెరమీద,...Read More

మహీ మ్యూజింగ్స్- 5

January 01, 2018
ఇప్పుడంటే సోమ వారం నుంచి మళ్ళీ శని వారం వచ్చేటప్పటికి కళ్ళు కాయలు కాసి ఎదురు చూసీ చూసీ నీరసం వస్తోంది కానీ చిన్నప్పుడు దీపావళి పండక్కి కొన...Read More

తేమ పిట్టలు

January 01, 2018
తేమ పిట్టలు   రెక్కలు విదిల్చినప్పుడల్లా   మురికి వదుల్చుకున్న ఆకులా   స్వచ్చంగా నవ్వుతుంది మనసు మళ్ళీ ఆకుపచ్చగా మెరవడమంటే   ఒక గుప్పెడ...Read More

చెమ్మ పూల తావి

January 01, 2018
చీకటి అంచులని తాకుతూ   తెగిపడుతున్న   చెమ్మ పూల తావిలోకి   నువ్వెందుకు వచ్చి పడ్డావో   నీకెవరైనా చెప్పారా తవ్వుకుంటున్న వెలుగుపూల మిరుమ...Read More

వాన చిత్రం

January 01, 2018
ఒక వర్షాకాలపు సాయంత్రాన చినుకు చిత్రాలని   తన రెక్కలపై పరచుకుని, నాలో ఆనందాన్ని వాల్చుతూ   వానలో తడిచిన సీతాకొక చిలుక   ఒకటి ఇలా వచ్చి వాల...Read More

MIRACLES HAPPENS

January 01, 2018
ఒక్కోసారి జీవితం ఆగిపోయిందా అనిపిస్తుంది. కాలమూ... సమయమూ... ఒక్కసారిగా స్తంభించినట్లు   నడవడానికింక దారే మిగలనట్లు.. ఇక వేయాడానికి అడుగు...Read More