కార్తీకం

November 17, 2016
పౌర్ణమిని కప్పుకొచ్చిందో కార్తీకం  శరత్కాలపు చల్లదనాన్ని వడగట్టుకుంటూ !  అచ్చంగా  తన చిరునవ్వు నా పెదవులపై వాలినట్లుగా  అప్పుడే  వెన్నెల గో...Read More

The 8th Habit!!

November 17, 2016
నాన్నగారు ఇచ్చిన అనేకానేక బహుమతుల్లో అత్యంత విలువైన బహుమతి. ఆ మాటకోస్తే ఆయన నాకు జీవితమే ఇచ్చారు. విలువ కట్టలేను. కాని ఈ పుస్తకం ఎందుకంత వి...Read More

అసలు ఈ అమ్మలున్నారే!!

November 08, 2016
ఈ రోజు పొద్దున్నే వంట గది లో అష్టావధానం చేస్తున్నానా!! ఎవరో కాలింగ్ బెల్ కొట్టారు.. విసుక్కుంటూ వెళ్ళి చూద్దును కదా!! మాంచి జరీ చీర కట్...Read More

నేతల చేతులు

November 07, 2016
పక్క పక్క కూర్చుంటే భలే ఉంటాయి జంటలు.. నిన్న ఒకరినీ.. నేడు ఒకరినీ పెళ్ళి చూపులే.. ఇప్పుడు తంటా!! ఒకటయ్యే జంట ఎవరో!! ఎవరికీ తెలియని వ...Read More

బాధ్యత ఉందా లేదా???

November 07, 2016
ఒక ప్రముఖ దర్శకుడి సినిమా!!!!!  అందులో హీరో హీరోయిన్ వెంట పడతాడు.  ప్రేమ కోసం కాదు. ముద్దు కోసం. ఈ ప్రేమ గీమా ఇవన్నీ నాకు నచ్చవు.....Read More

Feeling positive for negative

November 06, 2016
పుట్టిన క్షణం లోనే కౌంట్ డౌన్ మొదలవుతుందని అందరికీ తెలుసు . అయినా   మరణమంటే అందరికీ భయమే . ఏదో ఒక రోజు పోతామని తెలిసినా , ఆ ...Read More

ఎవరు?

November 06, 2016
" ఎవరు ?" అన్న ఒక ప్రశ్న తత్వ శాస్త్రానికి మూలమయ్యింది.   " ఎందుకు ?" అన్న ఒక ప్రశ్న ఆవిష్కరణలకు బీజమయ్యింది.   &q...Read More

సికాడా పురుగుల కధ

November 03, 2016
కాలువ వొడ్డున ఈ మర్రిచెట్టు జ్ఞాపకం ఉందా...  ఎలా గడిపాం ఆ రోజులు. ఎలాంటి భయాలు.. ఇన్‌హిబిషన్స్ లేకుండా. అసలు నువ్వున్నప్పుడంతా అలాగే ఉంటుంద...Read More

శబ్దం

November 02, 2016
నువ్వొస్తున్నావు… త్వరలోనే వస్తున్నావని సముద్రం చెప్తోంది. అవిగో ఆ అలలు చూడు  నావేపు...ఎలా వస్తున్నాయో సంతోషంతో.. నీ రాక ముందే తెలిసింది కా...Read More