మహీ మ్యూజింగ్స్- 4

October 20, 2017
ఇప్పుడంటే గో గ్రీన్.. జీలకర్ర.. అని ఇన్ని రకాల మాటలొచ్చాయి గానీ.. మా చిన్నప్పుడు ఇవేం లేవు మాకు. దసరా వెళ్ళిన దగ్గర్నుంచి దీపావళి హంగామ...Read More

కొన్ని వాక్యాలు...

October 14, 2017
గులాబీల కొలిమిలో మగ్గినట్లుగా   హృదయం   తన పరిమళాన్ని మెరిపిస్తుంటే   తడచిన పదాలని పొదువుకుంటూ   కొన్ని వాక్యాలు   తుమ్మెదల్లా వచ్చి   న...Read More