ఒకరోజు..

September 27, 2017
అదిగో… అక్కడ అడుగులేస్తున్న సాయంత్రం ఒకటి   రేయి రజాయి కప్పుకుంటున్నప్పుడు,   చిన్నగా రెక్కలిప్పుకుంటున్న దీపకాంతిలో   కంటి తీరాల నిండా   ...Read More

ఫనా..

September 18, 2017
ఫనా.. ఇదిగో ఇలా ప్రతీ క్షణం నీ నడకల సవ్వడి మనసుకి చేరుతూనే ఉంటుంది. అయినా కాలు కదపలేని అశక్తత నాది… రెల్లు గడ్డి తలలూపుతూ చెప్తున్న ...Read More

మహీ మ్యూజింగ్స్-3 (అమ్మమ్మ అంటే అమ్మ టు ద పవర్ అమ్మ)

September 16, 2017
అప్పుడు నాకు నాలుగైదేళ్ళు ఉంటాయేమో. అమ్మకి అపెండిసెక్టమీ జరిగింది. నేనూ అక్కా చిన్న పిల్లలం. ఒడిషాలో ఎలాంటి వసతులూ లేని బలిమెలా ప్రాజెక్...Read More

మరి… ఆ నవ్వు కన్నా

September 05, 2017
ఆకాశానికి .. నేనే అందమని   మేఘమనుకుంటే నేనే వెలుగునిస్తున్నానని   నక్షత్రమనుకుంటే అనుకోనీ ఏమవుతుంది… ఆకాశం ఎప్పటి లాగే   తన నీలి...Read More

నన్ను నాలా ఉండనివ్వు

September 05, 2017
“కళ్ళల్లో కాసిన్ని నవ్వులు రాసుకుందామని కూర్చుంటానా గుండె నిండా కన్నీటి బావులు తవ్వుదామని చూస్తారు పెదవులపైకి ఆనందాన్ని చేరవేద్దామని చూస...Read More

తలపుల తోవ

September 05, 2017
ఒక సంవత్సరం ఖలీల్ గిబ్రాన్ (ప్రొఫెట్), మరోసారి చలం (గీతాంజలి)   ఇదిగో ఈ సారి ఈ అద్భుతమైన పుస్తకం...."తలపుల తోవ" పూల పడవ ఎక్కించి...Read More

రష్యన్ జానపద కధలు!!

September 05, 2017
రష్యన్ జానపద కధలు!! నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒకానొక రష్యన్ పుస్తకం ఒక అడుగు దూరంలో అలా ఊరిస్తూ ఉంటుందా... ఈ లోపు ఒక గంభీరమైన కంఠం స్పష్టం గా చెబ...Read More

ఇదిగో ఇలా

September 05, 2017
ఇదిగో ఇలా   చినుకు మొదలైన ప్రతీసారీ నా దోసిలంతా ఖాళీ చేసి ఉంచుతాను ఆకాశం చెపుతున్న కబుర్లని   చల్లగా పట్టుకొస్తావని   నీటి పూల పొట్లానివై ...Read More

అనుక్షణికం !!

September 05, 2017
అనుక్షణికం !! ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలో ఒక దశాబ్దం పాటు జరిగిన వివిధ పరిణామాల నేపధ్యంలో ఆయా పాత్రల జీవితాలు ఎలా పరిణమించాయో చెపుతుందీ ...Read More

ఫ్రెండ్‌షిప్ డే!!

September 05, 2017
స్నేహం అనగానే ఇప్పుడు ఎంతమంది స్నేహితులైనా ఉండనీ.. చిన్నప్పటి స్నేహాలే ముందు గుర్తొస్తాయి... ఇప్పుడు తనతో చెప్పుకున్న వర్షం కబుర్లూ...   ...Read More