ప్రశ్న

November 22, 2015
"ఎవరు?" అన్న ఒక ప్రశ్న తత్వ శాస్త్రానికి మూలమయ్యింది.  "ఎందుకు?" అన్న ఒక ప్రశ్న ఆవిష్కరణలకు బీజమయ్యింది.  "ఎలా?&qu...Read More

ఆ...'తను'

November 20, 2015
కొన్ని భావాలంతే ఆస్వాదించడమే.. చెప్పుకోవడానికేం ఉండవు.. "నువ్వు నా ప్రాణం" అంటాడతను . చీకట్లో గాలికి పారిజాతం జలదరించినట్లు. ఒక ...Read More

సరస్సు

November 20, 2015
కొండల్లో చిన్ని చిన్ని నీటి సరస్సులు ఉంటుంటాయి.. కొత్త రోడ్డు వేసినప్పుడు ఆ బుజ్జి సరస్సుకి వెళ్ళేదారి మరగున పడిపోతుంది. ఎవరైనా ఆ దారి చూడడ...Read More

వనవాసి

November 03, 2015
ఎంత గాఢ ప్రశాంతత! ఎంత అద్భుతమైన ఏకాంతం!!! చాలా సార్లు ఏకాంతం భలే ఉంటుంది... అందులోనూ.. శరత్‌కాలపు చల్లని వెన్నెల.. ఇలా బాల్కనీలో కూర్చుని,...Read More

దీపంతో కాసిని మాటలు...

November 03, 2015
పొడుగాటి రెల్లు దుబ్బుల మధ్య సన్నటి కాంతి రేఖల్లాంటి వేళ్ళని దీపానికడ్డుపెట్టి మెల్లగా వస్తోందామె!! ప్రశాంతమైన ఏటి ఒడ్డు వాలులో ...Read More