నెమలీక

April 26, 2017
చిన్నప్పటి పుస్తకం మధ్యలోని నెమలీక నవ్వు ఇప్పుడిక్కడ గుండె మీదుగా ఒక మెరుపులా  ఉరకలెత్తుతున్న అనుభూతి తెలిమబ్బులని తన రెక్కలపై మోసుకొ...Read More

మహి 'మ్యూజింగ్స్' - 1

April 23, 2017
పుస్తక దినోత్సవం అంటే నాకయితే స్నేహితుల దినోత్సవం లాంటిది. ఎందుకంటే ఎప్పటికీ అవే నా గొప్ప నేస్తాలు. ఇప్పుడైతే ఏ పుస్తకం కావాలన్నా కొనేసుక...Read More

ఒక అద్దాన్ని తోడుగా

April 21, 2017
ఈలోకంలో ఎవరు ఎవర్నీ మోసం చెయ్యరు.. బదులుగా ఒక అద్దాన్ని తోడుగా ఇచ్చి వెళతారు.. అందులో చిత్రంగా.. నీకు నువ్వు కనపడవు.. ఇన్నాళ్ళూ నువ్వు ...Read More

పాతసమయాల చుట్టూ

April 20, 2017
ఈ క్షణపు లోతుల్లోకి ఒక్కసారి అలా అలా వెళ్లి చూడు మదిపై నిన్నే శాశ్వతత్వం చేసుకున్న   ధ్యానముద్రలో ఉంటారెవరో నీ శ్వాసచే రాయబ...Read More