మా బతుకులు – ఒక దళిత స్త్రీ ఆత్మకథ - బేబి కాంబ్లే

July 07, 2017
"మాకు నాలుగు కాళ్లు కాక రెండే కాళ్లు వుండటం వల్ల మాత్రమే మమ్మల్ని మనుషులు అనవలసి వస్తోంది. వాళ్ల పెరట్లో కట్టేసి వుంచే ఎద్దుల కంటే ...Read More

చెల్లీ…

July 07, 2017
చెల్లీ… చిన్నప్పుడు నువ్వు చదివిన సోషల్ స్టడీస్ పాఠాలు గుర్తు ఉన్నాయా? మర్చిపోయావా…! ఏం పర్లేదు! ఘనత వహించిన మన ప్రభుత్వాలు ఉన్నంతవరకు న...Read More

ఆనంద మంత్రం

July 07, 2017
అప్పుడప్పుడూ   ఒక చిన్ని పాటలో మూటగట్టుకుని వస్తావే   అడవిపూల మీద లేఎండలో   వళ్లు వెచ్చబెట్టుకుంటున్న మెత్తని గాలినీ... ఆకు పచ్చని మైదానప...Read More

నాన్న...

July 07, 2017
నాన్న... పిల్లల చుట్టూ తనకు తాను రక్షణ రేఖ అయ్యే జీవితపు అనంత విలువ. నిజం... పసితనానికి ఎంత ధైర్యమంటే ప్రపంచమంతా ఎదురు తిరగనీ... నాకు మా న...Read More

BLOCK THE DIRT!!!

July 07, 2017
మనతో రాని వాళ్ళందరినీ. ఆగి దుమ్మెత్తిపోయడం మొదలు పెడితే... మన నడక సాగేదెప్పుడు మిత్రమా. నాలెడ్జ్ వేరు.. సంస్కారం వేరు. చదువుకున్న ప్రతీ...Read More